ธันยกานต์ โรจิณ นมวัวน่าดูด ตูดน่าขยำ อยากมี something ด้วยเลย

เด็ดสุด

เต้าเบอเล่อ

จิ๋มฟิต

นมวัวโต๊โต

อยาก yed เลย

อยากกินนมวัว

นมวัวไม่ชอบดูด แต่ถ้านมน้องใส่ชุดวัวก็เอามากรอกปากพี่ได้เลย